Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością spółki BC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 56, NIP 677-23-35-287, z kapitałem zakładowym o wysokości 50 000 zł, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m. Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000343350 i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631wraz z późn. zm).

BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ew. wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie związane z korzystaniem z serwisu spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów, usterki techniczne działających w serwisie systemów oraz linii telekomunikacyjnych, ew. ataki skutkujące uzyskaniem przez osoby trzecie gromadzonych przez użytkowników danych lub modyfikacją tych danych, a także za czasowe lub trwałe usunięcie dowolnych systemów, usług lub serwisów z serwera. Serwis www.bookingcity.pl rezerwuje sobie prawo do zmiany adresów, warunków technicznych lub warunków użytkowania.

BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach serwisu www.bookingcity.pl. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania uzyskanych informacji.
 

BC Consulting Sp. z o.o. oświadcza, iż nie przejmuje odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności względem innych stron internetowych, z jakimi użytkownicy mogą zostać połączeni za pośrednictwem niniejszej strony, jak również nie rekomenduje tych stron, jak również usług lub produktów tam wskazanych. Użytkownik jest każdorazowo, samodzielnie odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności, zmierzających do zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpiecznymi programami jakie mogą być podłączone do wybieranych podstron.

BC Consulting Sp. z o.o. oświadcza, iż informacje zawarte na stronie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy pisarskie.

BC Consulting Sp. z o.o. oświadcza także, że informacje zawarte na tej stronie, w tym układ i grafika mogą być zmieniane w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia bądź zobowiązania do przekazanie takiego zawiadomienia.

Wszystkie elementy strony internetowej www.bookingcity.pl stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają z tego tytułu ochronie prawnej. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony www.bookingcity.pl nie może być kopiowane i publikowane na innych stronach, jak również dalej wykorzystywane w celach innych, niż do użytku prywatnego lub dozwolonego użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody BC Consulting Sp. z o.o.

Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wysłanie zapytania bądź zgłoszenia do wybranego adresata będzie rozumiane jako złożenie oferty, którą adresat ma prawo przyjąć, bądź odrzucić wedle własnego uznania.

Każda osoba korzystająca ze strony www.bookingcity.pl zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Każda osoba korzystająca z serwisów zamieszczonych na stronie www.bookingcity.pl wyraża zgodę na treść regulaminów na nich zamieszczonych. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosi się o opuszczenie tych stron.

Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. BC Consulting Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.