Bezpieczeństwo

Polityka Prywatności BC Consulting Sp. z o.o.

Polityka prywatności
Polityka prywatności firmy BC Consulting Sp. z o.o.
Właścicielem serwisu jest BC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-646, przy ul. Malborskiej 56, KRS 0000343350, NIP 677-23-35-287, wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł.

Jakie dane zbieramy?
Dane zbierane automatycznie
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową www.bookingcity.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, Np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane przy kontaktowaniu się z nami
Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony www, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
Dane zbierane przy zawieraniu umowy
Przy zawieraniu umowy zabierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do założenia rezerwacji i dokonania usługi.
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

  • - Nie sprzedajemy zebranych danych podmiotom trzecim.
  • - Dane zbierane przy zawieraniu umowy są wykorzystywane w celu prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań związanych z wykonywaniem umowy, w tym do celów księgowych oraz do z kontaktowania się z Użytkownikiem. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
  • - Dane podawane w procesie rezerwacji przekazywane są podmiotom trzecim JEDYNIE w celu poprawnej realizacji zamówionej rezerwacji za pośrednictwem serwisu BookinkCity.pl.
  • - Dane zbierane przy zapisywaniu się na newsletter są konieczne do celów wysyłania tego newslettera.
  • - Podane dane kontaktowe wykorzystujemy do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji. Do kontaktu wykorzystujemy: podany podczas rejestracji adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny. Przez pojęcie „informacje” należy rozumieć treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Usługodawcy oraz kontrahentów mogą być  przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art.  10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym.
  • - Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
  • - Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  • - W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.
  • - Zastrzegamy sobie prawo do wzbogacenia przekazanych danych osobowych o informacje pochodzące z innych źródeł.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
Będziemy informować zainteresowane osoby o nowościach oraz zmianach zachodzących na stronie jak i w firmie BC Consulting Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie również prawo do niesystematycznego wysyłania informacji handlowych (o promocjach, ofercie etc.) tym, którzy wyrazili na to swoją zgodę. (telefonicznie, mailowo, tradycyjną pocztą – zgodnie z preferencjami)
W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Przekazane dane osobowe chronione są przed wglądem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
Jak zmienić lub usunąć dane osobowe? 
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie  z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z  systemu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą  elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i  nazwiska/firmy Użytkownika.
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Osoby zalogowane do usług Google w trakcie przeglądania naszej strony podlegają nowej 'Polityce prywatności' Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Zmiany Polityki prywatności
Portal Bookingcity.pl zastrzega  sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez  opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronach portalu Bookingcity.pl.  Użytkownika obowiązuje Polityka prywatności aktualna na dzień jego ostatniej wizyty w Serwisie, z tym że na zmianę zasad Polityki prywatności zwiększających zakres dozwolonego przetwarzania danych  osobowych Użytkownika musi on wyrazić zgodę wprost, a zgoda ta nie może być domniemana.
Partnerzy firmy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronie www.bookingcity.pl
Pytania
Firma BC Consulting Sp. z o.o. jest otwarta na pytania oraz uwagi dotyczące Polityki Prywatności.

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.